APROPOS pracownia psychologiczna

Pracownia APROPOS, została stworzona z myślą o świadczeniu usług związanych z szeroko pojętą psychologią rynku pracy, koncentruje się głównie na badaniach prowadzących pojazdy samochodowe. Celem badania jest orzeczenie o posiadanych predyspozycjach do kierowania pojazdami lub ich braku. Takie badania są wymagane przez wydziały komunikacji na tzw. świadectwo kwalifikacji. Sprawdzeniu podlega: sprawność umysłowa, sprawność motoryczna oraz cechy osobowości i temperament.

Zapewniamy Nowoczesną aparaturę

Badania są prowadzone w oparciu o metodykę wydaną przez Instytutu Transportu Samochodowego (ITS).
Pracownia psychologiczna jest wyposażona m.in. w najnowocześniejszą aparaturę do badania sprawności psychomotorycznej, która posiada atesty ITS.
Dysponujemy również bogatym zapleczem diagnostycznym do badania predyspozycji psychologicznych pracowników, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Wszystko to zapewnia rzetelną ocenę predyspozycji pychomotorycznych pracowników.